Weblogo de AS
Knop Home de AS

Colofon de AS

Blog de AS Los nummer de AS Abonneren de AS Links de AS Contact de AS


2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1996-99

1991-95

1985-90

1980-84

1976-80

1972-75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cover de AS 114
Diverse edities van de AS zijn nog in zeer beperkte mate na te bestellen. Dat kan door overmaking van € 6,50 per ex. (1e lijst hieronder) of € 7,50 (2e lijst)
op NL02 TRIO 0198 0821 50 van Stichting de AS.
(BIC: TRIONL2U).

Vermeld uw adres en de gewenste editie(s)!

Verzending naar een adres buiten Nederland? Tel
€ 2,- per ex. bij. Voor verzending van pakketten (3e lijst hieronder) naar een adres buiten NL € 5,00 bijtellen.

De volgende edities zijn à € 6,50 (incl. porto in NL)
te bestellen:
Cover 126-127
de AS 11 - De vakbeweging in de krisis
de AS 17 - Misdaad / Straf / Klassejustitie
de AS 23 - Duitsland
de AS 24 - Anarchisme
de AS 25 - Organisatie
de AS 27 - Bouwen & Wonen
de AS 31 - Miljeu en Macht
de AS 32 - Ontwikkelingshulp?
de AS 35 - Anarchisten en de Staat
de AS 36 - Europa
de AS 37 - Anarchisme en wetenschap
de AS 38 - Bedrog
de AS 41 - Gezondheidszorg
de AS 46 - USA
de AS 48 - Kunst & anarchie
de AS 49 - Stembiljet of sociale aktie?
de AS 53 - De Staat van verzorging
de AS 54 - Schijnanarchisme
de AS 57 - Tolstoj
de AS 58 - Koöperaties en kollektieven
de AS 61 - De dood van Marx
de AS 62 - Bart de Ligt
de AS 64 - Hoe wel vaart de krisis?
de AS 65 - Nationalisme &
.................bevrijdingsbeweging
de AS 66 - Een libertaire staat?
de AS 67 - Arbeidsethos
de AS 68 - Anarchisme & utopie
de AS 69 - Nieuwe sociale bewegingen
de AS 70 - Clara Wichmann
de AS 71 - Staatskunst of Straatkultuur
de AS 72 - Eigendom
de AS 73 - Technologie
de AS 74 - Spanje
de AS 75 - Macht
de AS 76 - Kees Boeke
de AS 77 - De verwording van rechts
de AS 78 - Max Stirner
de AS 80 - Berlijn
de AS 81 - Onderdak
de AS 82 - Tegenethiek
de AS 84 - Oost-Europa
de AS 85 - Anarcha-feminisme
de AS 86 - Literatuur

de AS 88 - De staat van de ecologie
de AS 89 - Onder anarchisten
de AS 90 - De verlokking van rechts
de AS 91 - Murray Bookchin
de AS 92 - Menselijke natuur & anarchisme
de AS 93 - Stad, straat, federatie
de AS 94 - Het labyrint van de vrijheid
de AS 95 - Christen-anarchisme
de AS 96 - Buitenstaanders over anarchisme
de AS 97 - Israël
de AS 98 - Transport
de AS 99 - Sarajevo 1914/1999
de AS 100 - Beeldvorming
de AS 101 - Media
de AS 102 - Nederland immigratieland
de AS 103 - William Godwin
de AS 104/105 - België
de AS 106 - Economie
de AS 107 - Politiek
de AS 111 - Voorheen de SovjetUnie
de AS 113 - Gustav Landauer
de AS 114 - Poëzie als ordeverstoring
de AS 115 - Latijns Amerika
de AS 117 - Domela als internationale figuur
de AS 118 - Italië
de AS 121 - Leren
de AS 124 - Dieren
de AS 125 - Disciplinering
de AS 132 - Afrika
de AS 136 - Tolerantie
de AS 137 - Globaal
de AS 140 - Dood
de AS 142 - 10e Jaarboek Anarchisme (2002)
de AS 143 - Erich Mühsam
de AS 144 - De staat van de staat
de AS 145 - Atalanta
de AS 155 - Manifesten
de AS 156 - 13e Jaarboek Anarchisme (2005):
...................Ontworteling van Europa
de AS 164 - Liefde
de AS 167 - Sacco & Vanzetti
de AS 168 - Voedsel
de AS 171 - Brood & spelen
de AS 172 - De ellende van de religie
de AS 176 - Infiltratie
de AS 179 - Anarchisme & Recht
de AS 180 - Rudolf de Jong
de AS 183 - Tachtig jaar Pinkerlanddagen
de AS 184 - Hernieuwd islamdebat
de AS 188 - Elisée Reclus
de AS 189 - Piet Kooijman
de AS 194 - Toegang en uitsluiting
de AS 195 - Anarchisten en marxisten
de AS 196 - Veganisme
de AS 197 - De drukpers blijft!
de AS 198 - Octave Mirbeau
de AS 205 - Matig!
de AS 206 - Oproer
De volgende edities zijn à € 7,50 (incl. porto in NL) te bestellen:
de AS 12 - De Grote Depressie
de AS 18 - Arthur Lehning en het anarchisme
de AS 20 - Monarchie en Oranje
de AS 21/22 - Michael Bakoenin
de AS 26 - Kiezen of delen
de AS 29/30 - Veiligheid
de AS 33/34 - Sexualiteit
de AS 42/43 - Proudhon
de AS 47 - Geweld
de AS 50/52 - Anarchisme over de grenzen
de AS 55/56 - Politieke vorming
de AS 59/60 - Anarchistische Perspectieven
de AS 63 - Anarchie en avant-garde
de AS 79 - Musica Anarchica
de AS 83 - Provo
de AS 109/110 - Bevrijding van het anarchisme
de AS 112 - 2e Jaarboek Anarchisme: 1994
de AS 116 - 3e Jaarboek Anarchisme: 1995
de AS 119/120 - 4e Jaarboek Anarchisme: 1996
de AS 122/123 - 5e Jaarboek Anarchisme: 1997
de AS 126/127 - 6e Jaarboek Anarchisme: 1998
Thema: Anarchisme in Nederland
de AS 129 - Frankrijk
de AS 133 - Techn@
de AS 138/139 - 9e Jaarboek Anarchisme: 2001
De verloedering van het landschap
de AS 148/149 - 11e Jaarboek Anarchisme: 2003 Thema: Opgesloten
de AS 151 - Nederl. anarchisten 1933-1945
de AS 152/154 - 12e Jaarboek Anarchisme: 2004
de AS 158 - Nederlandse anarchisten in WO-II
de AS 159/160 - 14e jaarboek Anarchisme: 2006
Thema: Cinema Anarchistica
de AS 161/162 - 15e Jaarboek Anarchisme: 2007
de AS 163 - Wim de Lobel
de AS 165/166 - 16e Jaarboek Anarchisme: 2008
de AS 169/170 - 17e Jaarboek Anarchisme: 2009Thema: Kapitalisme van crisis naar crisis
de AS 175 - Alexander Cohen
de AS 177/178 - 19e Jaarboek Anarchisme (2011)
de AS 173/174 - 20e Jaarboek Anarchisme (2012) Het Spaanse anarchisme
de AS 181/182 - 20e Jaarboek Anarchisme (2013)
de AS 185 - Dichters & Anarchisme
de AS 186/187 - De Grote Oorlog 1914-1918
de AS 190 - Noam Chomsky
de AS 191 - Bibliografie de AS 1999-2014
de AS 192 - Het anarchisme van Hans Ramaer
de AS 193 - Geef, neem en deel:
Economie anders
de AS 200 - 1968
de AS 201 - De auto voorbij
de AS 202 - Anarchisten tijdens de Duitse bezetting
de AS 204 - F. Domela Nieuwenhuis 1919-2019
de AS 208 - Dit is het begin
De volgende pakketten zijn voor de erachter vermelde prijs (incl. porto in NL) te bestellen:
de AS 11 - 70: € 45,
de AS 20 - 45: € 25,-
de AS 50 - 115: € 42,50
de AS 61 - 77: € 21,50
de AS 71 - 115: € 35,-
de AS 85 - 100: € 25,-
de AS 86 - 99: € 17,50
de AS 100 - 125: € 30,-
de AS 100 - 133: € 40,-
de AS 136 - 170: € 35,-
de AS 151 - 185: € 37,50
de AS 151 - 190: € 42,50
de AS 165 - 195: € 32,50
de AS 176 - 190: € 21,50
Jaarboek Anarchisme 9-15 (2002-08): € 17,50
Jaarboek Anarchisme 10-16 (2003-09): € 17,50
Jaarboek Anarchisme 16-20 (2009-13): € 15,-
Bibliografieën de AS
Bibliografie de AS 1 cover
Er zijn drie bibliografieën van de AS samengesteld, op auteur en onderwerp gealfabetiseerde overzichten van alle artikelen, rubrieken en besproken boeken/films/documentaires in de AS.
De eerste gaat over de jaren 1972 t/m 1998.
Deze bibliografie is niet meer verkrijgbaar. Een digitale versie vindt u hier.

De tweede bibliografie gaat over de jaren 1999 t/m 2014. Deze bibliografie is
in mei 2015 als de AS 191 uitgebracht en kan worden besteld door betaling van
€ 7,50 (buiten NL € 9,50) op de rekening van Stichting de AS, zie bovenaan deze pagina.
Cover Bibliografie de AS 2015-2020

De derde bibliografie gaat over de jaren 2015 t/m 2020. Deze bibliografie is
in december 2020 uitgebracht en kan worden besteld door betaling van
€ 7,50 (buiten NL € 9,50) op de rekening van Stichting de AS, zie bovenaan deze pagina.
Eerste Jaarboek Anarchisme
Het Eerste Jaarboek Anarchisme stond onder redactie van Wim de Lobel en Hans Ramaer. Het verscheen nog niet als editie van de AS. Het bevat de volgende bijdragen:

Ferdinand Domela Nieuwenhuis en Karl Marx
Bert Altena
Moeten we Kropotkin maar vergeten?
Massimo La Torre
Anarchisme en recht: haat/liefdeverhouding?
Thom Holterman
Pleidooi voor een individueel recht op eigendom
Freek Kallenberg
Piet Kooijman over de betekenis van godsdienst
Hans Ramaer
Monisme en vitalisme in de libertaire beweging
Een biografische schets van Bernard Damme
Siebe Thissen
Harm Kolthek en het Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS)
Dick de Winter
Stellingen over libertair municipalisme
Murray Bookchin:

Dit Eerste Jaarboek Anarchisme (151 blz.) is nog te bestellen voor € 7,50 (buiten NL € 9,50).
Jaarboek de AS 1 Cover

Op deze website kun je eerder verschenen edities van de AS downloaden als doorzoekbare pdf. Het anarchistisch tijdschrift de AS verschijnt sinds 1972, aanvankelijk tweemaandelijks, tegenwoordig als kwartaalblad.

Edities kunnen vooralsnog uitsluitend als geheel worden gedownload.

De AS kan ook op papier besteld worden, als nabestelling of in abonnement.